Accountancy en belastingadvies

Personeelsadministratie

Twenne accountants en belastingadviseurs verzorgt al diverse jaren voor cliënten in uiteenlopende branches de salarisadministratie. Voor u is het van groot belang dit u blind kunt vertrouwen op onze kennis, accuratesse en flexibiliteit. Eén van de belangrijkste aspecten binnen uw bedrijf is een correcte salarisadministratie. Bij ons kunt u daarvan op aan.

Onze salarisadministrateurs / -adviseurs zijn specialisten. Ze houden de ontwikkelingen op het gebied van salarisadministratie zeer nauwgezet bij op het gebied van o.a.: loonkostensubsidies, pensioenregelingen, wetswijzigingen, enz.. Onze salarisadministrateur is altijd bekend met uw concrete situatie.

Wat kunt u van ons verwachten

Onze salarisadministratie bestaat uit een compleet en actueel aanbod van diensten.

U ontvangt van ons per loontijdvak:

  • salarisberekening
  • aangifte loonheffing
  • loonjournaalposten (eventueel op afdeling/kostenplaats)
  • betaallijst welke u kunt inlezen in uw telebankiersoftware.

Jaarlijks verzorgen wij voor u de jaarafsluiting welke naar de Belastingdienst wordt verzonden.

Naast bovengenoemde werkzaamheden verzorgen wij op uw verzoek tevens:

  • pro forma loonberekeningen
  • aan- afmeldingen bij diverse instanties zoals o.a. belastingdienst (eerste dag melding), pensioenfondsen, arbodiensten, enz.
  • het invullen van WAO/WW formulieren, naverrekeningsformulieren ziekteverzuimverzekering, enz.
  • ziekmeldingen bij arbodienst/UWV
  • beantwoorden van vragen op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht.
  • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, bedrijfsreglementen e.d.