Accountancy en belastingadvies

Fiscale diensten en adviezen

Behalve een jaarrekening dient u jaarlijks een aangifte Inkomstenbelasting en / of Vennootschapsbelasting in te dienen. De gegevens voor deze aangiften zijn grotendeels afkomstig uit de jaarrekening die al is opgesteld. Het komt echter veel voor dat er nog aanvullend rekening gehouden dient te worden met specifieke aanvullende fiscale bepalingen.

Naast bovengenoemde werkzaamheden kunnen wij u tevens behulpzaam zijn bij:

  • het begeleiden bij uw ondernemingsplannen / opstarten van uw bedrijf;
  • het aanvragen van subsidies en andere tegemoetkomingen;
  • het adviseren bij bedrijfsopvolging of overnames;
  • de keuze van rechtsvormen, reorganisaties e.d.;
  • de keuze van uw boekhoudsoftware en overige begeleiding bij uw automatisering;
  • de waardering van uw onderneming in het kader van verkoop / echtscheiding of herfinanciering.