Personeelsadministratie

Twenne accountants en belastingadviseurs verzorgt al diverse jaren voor cliënten in uiteenlopende branches de salarisadministratie. Voor u is het van groot belang dit u blind kunt vertrouwen op onze kennis, accuratesse en flexibiliteit. Eén van de belangrijkste aspecten binnen uw bedrijf is een correcte salarisadministratie. Bij ons kunt u daarvan op aan.

Onze salarisadministrateurs / -adviseurs zijn specialisten. Ze houden de ontwikkelingen op het gebied van salarisadministratie zeer nauwgezet bij op het gebied van o.a.: loonkostensubsidies, pensioenregelingen, wetswijzigingen, enz.. Onze salarisadministrateur is altijd bekend met uw concrete situatie.

Wat kunt u van ons verwachten

Onze salarisadministratie bestaat uit een compleet en actueel aanbod van diensten.

U ontvangt van ons per loontijdvak:

  • salarisberekening
  • aangifte loonheffing
  • loonjournaalposten (eventueel op afdeling/kostenplaats)
  • betaallijst welke u kunt inlezen in uw telebankiersoftware.

Jaarlijks verzorgen wij voor u de jaarafsluiting welke naar de Belastingdienst wordt verzonden.

Naast bovengenoemde werkzaamheden verzorgen wij op uw verzoek tevens:

  • pro forma loonberekeningen
  • aan- afmeldingen bij diverse instanties zoals o.a. belastingdienst (eerste dag melding), pensioenfondsen, arbodiensten, enz.
  • het invullen van WAO/WW formulieren, naverrekeningsformulieren ziekteverzuimverzekering, enz.
  • ziekmeldingen bij arbodienst/UWV
  • beantwoorden van vragen op het gebied van loonbelasting, sociale verzekeringen, arbeidsrecht.
  • opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten, bedrijfsreglementen e.d.

Meer weten?

Ja, ik wil graag dat Twenne contact met mij opneemt voor meer informatie over administratieve dienstverlening.
Ik word het liefste gecontacteerd via: