Samenstellen van jaarrekeningen en tussentijdse resultaatoverzichten

Elke ondernemer zal ten minste één maal per jaar een resultatenrekening en een balans willen hebben van zijn onderneming. Om echter de ontwikkelingen van de onderneming op de voet te kunnen volgen kan er behoefte bestaan aan een meer periodieke rapportage, zodat de ondernemer, indien nodig, tussentijds kan bijsturen.

Voor bedrijven die de rechtsvorm van een besloten vennootschap hebben zijn de wettelijke bepalingen van belang voor het jaarlijkse financiële verslag. De inrichting van de jaarrekening en deponering bij het handelsregister is aan specifieke regelgeving gebonden. Vanzelfsprekend kunnen wij u bij de naleving en uitvoering van deze regelgeving van dienst zijn.

Meer weten?

Ja, ik wil graag dat Twenne contact met mij opneemt voor meer informatie over administratieve dienstverlening.
Ik word het liefste gecontacteerd via: